MICROSOFT ORGANISEERT IN NEDERLAND MAANDELIJKS VERLOTINGEN #1
(DE ‘VERLOTINGEN’)
OFFICIËLE REGELS

Deze verloting is alleen bedoeld om te worden bekeken en eraan deel te nemen in Nederland en moet worden geïnterpreteerd en geëvalueerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. Neem er niet aan deel als u geen ingezetene in Nederland bent of zich niet in Nederland bevindt op het moment van deelname. DE VERLOTING IS NIET GELDIG BUITEN NEDERLAND EN WAAR DIT DOOR DE WET WORDT VERBODEN.

ER IS GEEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK VEREIST OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL UW KANS OM TE WINNEN NIET VERHOGEN. MICROSOFT REWARDS-PUNTEN DIE VIA EEN AANKOOP ZIJN VERKREGEN, HOEVEN NIET TE WORDEN INGEWISSELD OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.

 1. VERLOTINGSPERIODE: De verloting start op 1 maart 2018 om 0:00:00 Midden-Europese tijd (MET) en eindigt op 31 december 2018 om 23:59:59 MET (de ‘verlotingsperiode’) en bestaat uit tien (10) afzonderlijke deelnamegroepen en bijbehorende prijzen zoals uiteengezet in Regel 3. Maandelijkse deelnametermijnen zijn van toepassing.
 2. GESCHIKTHEID: Om deel te nemen aan en in aanmerking te komen voor het winnen van een prijs, moet u een ingezete in Nederland zijn, een geldig e-mailadres hebben en lid zijn van het gratis Microsoft Rewards-programma (het ‘Programma’) op het moment van deelname. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een ouder/wettelijke voogd om deel te nemen aan de verlotingen. Het lidmaatschap van het programma is onderworpen aan de Microsoft-servicesovereenkomst op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144 en de algemene voorwaarden van Microsoft Rewards dat beschikbaar is op https://aka.ms/msrterms. Personen in een van de volgende categorieën komen NIET in aanmerking om deel te nemen of een prijs te winnen: (a) elke persoon die op enig moment op of na 1 maart 2018 bestuurder, functionaris, agent, vertegenwoordiger of werknemer van de Microsoft Corporation (‘sponsor’) of zijn moederonderneming, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceagentschappen was of is die rechtstreeks betrokken is bij de planning of uitvoering van de verlotingen; (b) elk ander persoon die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie of distributie van materialen voor de verlotingen of die belast is met de administratie of uitvoering van deze verlotingen (samen met de entiteiten die zijn vermeld in 2(a), de ‘verlotingsentiteiten’); en (c) personen die directe familieleden (gedefinieerd als biologische of niet-biologische moeder, vader, zuster, broer, dochter, zoon, ten laste of partner van een van de vermelde personen) zijn van een persoon in een van de voorgaande categorieën, ongeacht waar ze wonen of ongeacht of ze tot hetzelfde huishouden behoren als een persoon in een van de voorgaande categorieën. Verlotingen zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, staats- en lokale wet- en regelgevingen.
 3. hoe ERAAN DEEL TE NEMEN: EEN AANKOOP IS NIET VEREIST (ZIE REGEL 4 VOOR MEER INFORMATIE): Ga naar www.microsoft.com/rewards en volg de links en instructies om een Microsoft Rewards-account (‘account’) te maken of u bij uw account te melden op https://account.microsoft.com/rewards. Een account maken is gratis. Geef uw echte voor- en achternaam, postadres (optioneel), werktelefoonnummer (optioneel) en e-mailadres op. Op de inwisselpagina van Microsoft Rewards kunnen accounthouders Microsoft Rewards-punten inwisselen om toegang te krijgen tot de beschikbare trekking van de verloting voor de overeenkomstige maand (elk een ‘maandelijkse verloting’ genoemd) tijdens de verlotingsperiode. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Microsoft Rewards op https://aka.ms/msrterms voor meer informatie over het verzamelen van punten. Raadpleeg de onderstaande tabel voor het aantal Microsoft Rewards-punten dat nodig is om aan de verlotingen deel te nemen. Zie Regel 4 voor informatie over hoe u kunt deelnemen zonder Microsoft Rewards-punten in te wisselen. Alle online deelnames moeten worden ontvangen op de datums en tijden die in de onderstaande tabel zijn vermeld om in aanmerking te komen voor de toepasselijke maandelijkse trekking van de verloting. Deze officiële regels zijn van toepassing op de verlotingen en deelname aan de verlotingen wordt beschouwd als acceptatie van deze officiële regels.

  In aanvulling op de alternatieve deelnamemethode die in Regel 4 hieronder wordt uiteengezet, kan de sponsor van tijd tot tijd en op verschillende manieren de mogelijkheid bieden om aan een online verloting deel te nemen zonder daarvoor punten te moeten inwisselen.

  De online deelnamedatums en deelnametijden voor elke maandelijkse verloting worden hieronder vermeld (zie regel 6 voor informatie over prijzen):

  Maandelijkse verloting Startdatums / starttijden: Einddatums / eindtijden: Trekkingsdatums:
  1 donderdag 1 maart 2018 om 0:00:00 MET zaterdag 31 maart 2018 om 23:59:59 MET woensdag 11 april 2018
  2 zondag 1 april 2018 om 0:00:00 MET maandag 30 april 2018 om 23:59:59 MET woensdag 9 mei 2018
  3 dinsdag 1 mei 2018 om 0:00:00 MET donderdag 31 mei 2018 om 23:59:59 MET woensdag 13 juni 2018
  4 vrijdag 1 juni 2018 om 0:00:00 MET zaterdag 30 juni 2018 om 23:59:59 MET woensdag 11 juli 2018
  5 zondag 1 juli 2018 om 0:00:00 MET dinsdag 31 juli 2018 om 23:59:59 MET woensdag 15 augustus 2018
  6 woensdag 1 augustus 2018 om 0:00:00 MET vrijdag 31 augustus 2018 om 23:59:59 MET woensdag 12 september 2018
  7 zaterdag 1 september 2018 om 0:00:00 MET zondag 30 september 2018 om 23:59:59 MET woensdag 10 oktober 2018
  8 maandag 1 oktober 2018 om 0:00:00 MET woensdag 31 oktober 2018 om 23:59:59 MET woensdag 14 november 2018
  9 donderdag 1 november 2018 om 0:00:00 MET vrijdag 30 november 2018 om 23:59:59 MET woensdag 12 december 2018
  10 zaterdag 1 december 2018 om 0:00:00 MET maandag 31 december 2018 om 23:59:59 MET woensdag 9 januari 2019

  Microsoft Rewards-punten die nodig zijn om deel te nemen aan verlotingen:

  • 200 Microsoft Rewards-punten = 1 deelname
  • 500 Microsoft Rewards-punten = 5 deelnames
  • 1000 Microsoft Rewards-punten = 25 deelnames
  • 5000 Microsoft Rewards-punten = 150 deelnames

  Deelname aan de verloting van een bepaalde maand, wordt niet overgedragen naar de trekking van de verloting van een andere maand. Meerdere deelnemers mogen niet hetzelfde e-mailadres of Microsoft Rewards-account delen. Elke poging van een deelnemer om meerdere/verschillende e-mailadressen, identiteiten, registraties en aanmeldingen, Microsoft Rewards-accounts of andere methoden te gebruiken, maakt de deelnames van de deelnemer ongeldig en kan ertoe leiden dat de deelnemer wordt gediskwalificeerd. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en leidt tot diskwalificatie. In het geval van diskwalificatie wordt een prijs waartoe de deelnemer anders recht zou hebben, niet toegekend.

  In het geval van een geschil over de identiteit van een deelnemer, wordt de deelname geacht te zijn gedaan door de bevoegde accounthouder van het e-mailadres dat bij de registratie van het programmaregistratie is opgegeven. Een bevoegde accounthouder wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die door een internettoegang of online serviceleverancier een e-mailadres is toegewezen, of een andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat is gekoppeld aan het geregistreerde e-mailadres. Elke deelnemer moet mogelijk het bewijs leveren dat hij/zij een geautoriseerde accounthouder is. Als u geen internettoegang hebt via een pc, kan uw lokale bibliotheek of internetcafé mogelijk toegang tot internet bieden en een aantal internetserviceproviders en andere bedrijven bieden gratis e-mailaccounts aan.

 4. ALTERNATIEVE DEELNAMEMETHODE: Om zonder aankoop deel te nemen en zonder Microsoft Rewards-punten in te wisselen, gaat u naar www.microsoft.com/rewards en volgt u de links en instructies om een account te maken (als u nog geen account hebt). Noteer vervolgens op een kaart of stuk papier van 7,5 x 12,5 cm uw volledige naam, volledig adres, telefoonnummer (met netnummer), geboortedatum, het e-mailadres dat aan uw Microsoft Rewards-account is gekoppeld en de prijs de prijstrekking waaraan u wenst deel te nemen (prijs A: Xbox One X; of prijs B: Surface Pro), en stuur het naar: “MICROSOFT ORGANISEERT IN NEDERLAND MAANDELIJKSE VEROTINGEN #1, gratis om mee te doen”, t.a.v. Kerry Adco Logistics B.V., 3088 GB Rotterdam, Albert Plesmanweg 63. U ontvangt 150 deelnames aan de toepasselijke verlotingen. Verzoeken moeten worden afgestempeld voor (en ontvangen voor) de datums die hieronder worden vermeld voor de toepasselijke maand, zoals hieronder wordt vermeld:

  Maand Verloting nr. Afgestempeld door: Ontvangen door:
  1 zaterdag 31 maart 2018 donderdag 5 april 2018
  2 maandag 30 april 2018 maandag 7 mei 2018
  3 donderdag 31 mei 2018 dinsdag 5 juni 2018
  4 zaterdag 30 juni 2018 donderdag 5 juli 2018
  5 dinsdag 31 juli 2018 maandag 6 augustus 2018
  6 vrijdag 31 augustus 2018 woensdag 5 september 2018
  7 maandag 1 oktober 2018 maandag 8 oktober 2018
  8 woensdag 31 oktober 2018 maandag 5 november 2018
  9 vrijdag 30 november 2018 woensdag 5 december 2018
  10 maandag 31 december 2018 maandag 7 januari 2019

  Er wordt slechts één (1) verzoek per envelop toegestaan. Deelnameverzoeken die mechanisch worden gereproduceerd of op elke andere manier worden gemaakt dan deze die hierin worden bepaald, zijn ongeldig.

  Deelnameverzoeken die worden ingediend door middel van script-, macro- of andere geautomatiseerde of mechanische middelen deelnameverzoeken die op welke manier dan ook het deelnameproces ondermijnen en deelnames die op een andere manier worden uitgevoerd dan deze die hierin worden opgegeven, zijn ongeldig. Alle deelnames worden eigendom van de sponsor en worden niet geretourneerd.

 5. WILLEKEURIGE TREKKINGEN VAN VERLOTINGEN: Om ongeveer 14:00 uur MET op elke trekkingsdatum die wordt vermeld in de bovenstaande Regel 3, zal een onafhankelijke jury (de 'verlotingsjury’) willekeurig één (1) deelname trekken voor elk van de twee (2) prijzen die beschikbaar zijn in de van toepassing zijnde maandelijkse verloting (zie Regel 6 voor meer informatie) (elk een ‘potentiële winnaar’ en, indien geverifieerd, ‘winnaar’) uit alle in aanmerking komende deelnames die zijn ontvangen voor elke prijs van de toepasselijke maandelijkse verloting (voor een totaal van twintig (20) prijstrekkingen tijdens de verlotingsperiode). De kansen om een prijs te winnen, hangen af van het totale aantal in aanmerking komende deelnames die zijn ontvangen tijdens de verlotingsperiode voor de toepasselijke maandelijkse verloting. Elke potentiële winnaar wordt onderworpen aan verificatie van de geschiktheid en naleving van deze officiële regels.

 6. PRIJZEN: Voor elke maandelijkse verloting worden de volgende prijzen toegekend (voor een totaal van twintig (20) prijzen gedurende de verlotingsperiode):

  Verloting prijs A (één (1) prijs beschikbaar per maandelijkse verloting): De winnaar ontvangt één (1) Microsoft Store-cadeaubon* ter waarde van € 499,99 die hij mag (maar niet verplicht is om te) gebruiken voor een Xbox One X 1 TB-console. De geschatte winkelwaarde van elke prijs: € 499,99.

  Verloting prijs B (één (1) prijs beschikbaar per maandelijkse verloting): De winnaar ontvangt één (1) Microsoft Store-cadeaubon* ter waarde van € 949,00 die hij mag (maar niet verplicht is om te) gebruiken voor een Surface Pro Intel Core m3 / 128 GB / 4 GB RAM. De geschatte winkelwaarde van elke prijs: € 949,00.

  * De acceptatie en het gebruik van de prijs zijn afhankelijk van de acceptatie van de algemene voorwaarden die op de cadeaubon van toepassing zijn door de winnaar. U kunt de algemene voorwaarden hier vinden: www.microsoft.com/cardterms.

  Cadeaubonnen worden toegekend in de vorm van een elektronische geschenkcode en kunnen onderworpen zijn aan vervaldatums, zoals wordt vermeld in de prijsnotificatie.

  Totale geschatte waarde van alle prijzen: € 14.489,90.

  Elk verschil tussen de vermelde geschatte winkelwaarde en de werkelijke waarde van een prijs wordt niet toegekend. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contant geld, en moeten worden geaccepteerd zoals ze worden toegekend, zonder enige vorm van vervanging, behalve door de sponsor die zich het recht voorbehoudt om een prijs (of een deel daarvan) naar eigen goeddunken te vervangen door een prijs met een vergelijkbare of hogere waarde.

  Alle federale, staats- en lokale belastingen (inclusief inkomstenbelasting en bronbelasting), evenals, indien van toepassing, alle andere kosten en uitgaven die verband houden met de acceptatie van prijzen en het gebruik die hierin niet worden vermeld, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar, ongeacht of een prijs geheel of gedeeltelijk wordt gebruikt. Alle prijsinformatie wordt naar eigen goeddunken van de sponsor verstrekt.

 7. HOE ONTVANGT U UW PRIJS? Potentiële winnaars worden telefonisch, per e-mail en/of per post gecontacteerd op het adres, e-mailadres of telefoonnummer dat bij de deelname is opgegeven voor instructies over hoe u de prijs kunt ontvangen. Potentiële winnaars (en/of hun ouder of wettelijke voogd bij een in aanmerking komende minderjarige) kunnen verplicht worden om een verklaring van geschiktheid, een aansprakelijkheidsvrijwaring, een W9-formulier en, indien dit wettelijk is toegestaan, een publiciteitsvrijwaring op te maken en te versturen binnen vijf (5) werkdagen vanaf het moment waarop het als verzonden is afgestempeld door de sponsor of diens vertegenwoordiger. Anders wordt de prijs verbeurd verklaard en naar eigen goeddunken van de sponsor kan de prijs worden toegekend aan een andere winnaar. Als een potentiële winnaar niet in aanmerking komt, niet voldoet aan deze officiële regels of weigert een prijs te accepteren, of als de sponsor binnen vijf (5) werkdagen geen contact kan opnemen met een potentiële winnaar of in het geval een prijsnotificatie of prijs als onbestelbaar wordt teruggestuurd, wordt de prijs verbeurd verklaard en kan de prijs naar eigen goeddunken van de sponsor aan een alternatieve potentiële winnaar worden toegekend. De sponsor mag maximaal drie (3) alternatieve prijswinnaars selecteren; als een potentiële prijswinnaar daarna niet kan worden geverifieerd in overeenstemming met deze officiële regels, wordt de prijs niet toegekend. Elke prijs die wordt gewonnen door een deelnemer die minderjarig is in zijn/haar land van verblijf, wordt toegekend aan een ouder of wettelijke voogd van een minderjarige persoon die alle vereiste documenten die hierin worden vermeld, moet ondertekenen en retourneren. Deze persoon moet ook voldoen aan alle vereisten die aan winnaars worden gesteld. Potentiële winnaars (of in voorkomend geval ouder/wettelijke voogd) kunnen worden verplicht een legitimatiebewijs voor te leggen.

  Wacht 5 tot 7 dagen voor de verificatie en verzending van uw prijs. De verlotingsentiteiten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij het toekennen van een prijs om welke reden dan ook die buiten hun macht ligt. Prijzen worden alleen aan geverifieerde winnaars geleverd. Niet-opgeëiste prijzen worden niet toegekend. De verlotingsentiteiten zijn niet verantwoordelijk voor wijzigingen van postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer van deelnemers.

  Door een prijs te accepteren, gaat elke winnaar (of de ouder/wettelijke voogd van de winnaar in het geval deze minderjarig is) ermee akkoord om zijn/haar naam, adres (woonplaats en provincie), stem en verklaringen met betrekking tot de verloting of sponsor, en foto's of andere gelijkenissen, zonder verdere compensatie, kennisgeving of toestemming te gebruiken in enige publiciteit of reclame die door de sponsor of enige aanverwante entiteit wordt gemaakt in alle nu bekende media of media die in de toekomst wordt ontwikkeld, waaronder internet, zonder territoriale of tijdslimiet, behalve waar dit door de wet wordt verboden.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN:

 1. Deelnemers (of, indien van toepassing, hun ouders of wettelijke voogden als minderjarigen) (i) erkennen en verklaren dat ze door deel te nemen deze officiële regels volledig naleven en volledig voldoen aan alle geschiktheidsvereisten en (ii) gaan ermee akkoord dat ze door deel te nemen, gebonden te zijn aan deze officiële regels en de beslissingen van de sponsor en/of verlotingsjury die ze naar eigen goeddunken hebben genomen. Deze zijn in alle opzichten definitief en bindend. Deelnemers die deze officiële regels niet hebben nageleefd, zijn onderworpen aan diskwalificatie en alle bijbehorende deelnames worden ongeldig verklaard.
 2. De verlotingsentiteiten zijn niet verantwoordelijk voor late, verloren, beschadigde, gestolen, verkeerd geadresseerde, onleesbare of onvolledige indieningen van verzoeken/deelnames. Een verzendingsbewijs (schermafdrukken of schermopnames, enz.) vormt geen bewijs van levering. Alle deelnames worden eigendom van de sponsor en worden in geen geval worden teruggestuurd naar de afzender.
 3. De sponsor behoudt zich het recht voor om de registratie van een deelnemer bij de verlotingen (en alle bijbehorende deelnames ongeldig te maken) of het recht op een prijs te annuleren als hij, naar eigen goeddunken van de sponsor, bepaalt of vermoedt dat de deelnemer heeft geprobeerd de legitieme werking van de verloting te ondermijnen door manipulatie, geknoei, bedrog, hacking of andere frauduleuze, bedrieglijke of oneerlijke speelpraktijken (inclusief vermeldingen of punten die zijn gegenereerd door script-, macro-, robotica-, geprogrammeerde of andere geautomatiseerde middelen of andere middelen die het deelnameproces ondermijnen).
 4. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de deelnamevoorwaarden die zijn uiteengezet in deze officiële regels, en alle documenten en overeenkomsten die zijn opgenomen in deze officiële regels door verwijzing, uitsluitend de relatie regelen tussen deelnemers en de sponsor die verband houdt met de verlotingen. Deelnemers gaan ermee akkoord afstand te doen van enig recht op het claimen van dubbelzinnigheid in deze officiële regels. De sponsor mag derden gebruiken om een of meer elementen van de verlotingen te vereenvoudigen. Deze externe serviceproviders zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten met de sponsor en andere wettelijke beperkingen die het gebruik van gegevens verbieden die de sponsor hen voor andere doeleinden aanbiedt, behalve om de specifieke uitbestede sponsorgerelateerde handeling te vereenvoudigen.

  Persoonsgegevens die tijdens de verlotingen worden verzameld, inclusief, maar niet beperkt tot, de naam, het postadres, het telefoonnummer en het e-mailadres, worden alleen gebruikt voor het beheer van de verlotingen. Andere verstrekte toestemmingen worden hierdoor niet beïnvloedt. Deze gegevens kunnen ook door de sponsor worden gebruikt om de identiteit, het postadres en het telefoonnummer van een deelnemer te verifiëren in het geval deze als potentiële winnaar worden beschouwd. Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen naar landen buiten uw rechtsgebied, waaronder de Verenigde Staten. In dergelijke andere landen gelden mogelijk geen privacywetten en privacyregelgevingen die dezelfde bescherming bieden als deze in Nederland. Door gegevens die verband houden met de verlotingen te verstrekken, gaan deelnemers uitdrukkelijk akkoord met dergelijke overdrachten van uw gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen. Deelnemers hebben het recht om persoonsgegevens die door de sponsor worden beheerd, te bekijken, te corrigeren of te verwijderen door hun account te openen en hun persoonsgegevens te bewerken op account.microsoft.com. Deelnemers (of hun ouder of wettelijke voogd als deze een in aanmerking komende minderjarige is) moeten met het onderstaande akkoord gaan (en ermee akkoord gaan om dit schriftelijk te bevestigen) om te kunnen deelnemen: OM ENTITEITEN TE VRIJWAREN EN SCHADELOOS TE STELLEN TEGEN VORDERINGEN, ACTIES, VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEDEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HONORARIA VAN ADVOCATEN), LETSEL, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (GEZAMENLIJK ‘VORDERINGEN’ GENOEMD) ALS GEVOLG VAN DEELNAME AAN DE VERLOTINGEN OF ENIGE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE AANVAARDING, HET BEZIT, OF HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE TOEGEKENDE PRIJS OF DEELNAME AAN PRIJSGERELATEERDE ACTIVITEITEN (TENZIJ DOOR NALATIGHEID VAN DE SPONSOR OF EEN VERLOTINGSENTITEIT). DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS EEN UITGEBREIDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SOORTEN SCHADE, INCLUSIEF (EN ZONDER BEPERKING) COMPENSERENDE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE; VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST; VERLIES OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN; EN VORDERINGEN VAN DERDEN. DEELNEMERS GAAN ERMEE AKKOORD DAT VERLOTINGSENTITEITEN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GARANTIE, VERKLARINGEN OF GARANTIE, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOEL), RECHTENS OF FEITELIJK MET BETREKKING TOT DE VERLOTING OF DE TOEGEKENDE PRIJS. ZONDER AF TE DOEN AAN DE ALGEMENE GELDIGHEID VAN HET BOVENSTAANDE GEVEN VERLOTINGSENTITEITEN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE SPONSORSITE OF ENIGE PROMOTIONELE WEBSITE EN ZIJN VERLOTINGSENTITEITEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN EVENTUELE ONDERBREKINGEN OF FOUTEN DIE DAARMEE VERBAND HOUDEN. DIT LAAT UW WETTELIJKE RECHTEN ONGEMOEID EN NIETS IN DEZE OFFICIËLE REGELS ZAL OP ENIGERLEI WIJZE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN ENTITEIT VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN VEROORZAAKT DOOR ZIJN NALATIGHEID, VOOR FRAUDE OF VOOR ANDERE SITUATIES WAARIN AANSPRAKELIJKHEID NIET WETTELIJK WORDT BEPERKT, UITSLUITEN OF BEPERKEN. Het nalaten van de sponsor om een voorwaarde van deze officiële regels af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van deze voorwaarde of enige andere bepaling. De sponsor behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die deze officiële regels, richtlijnen of instructies die door de sponsor worden uiteengezet in promotiemateriaal dat verband houdt met de verloting of de verloting op enige manier verstoort, te diskwalificeren. Als een deelnemer wordt gediskwalificeerd, behoudt de sponsor zich het recht voor de deelname van deze deelnemer aan de verloting te beëindigen. Elke poging van een persoon die ondernomen wordt om toegang te krijgen tot een website die verband houdt met de verloting via een botscript of een andere aanval met brute rekenkracht of enige andere ongeautoriseerde manier, zal ertoe leiden dat het IP-adres van die persoon en alle items van dat IP-adres niet langer in aanmerking komen. Het gebruik van geautomatiseerde toegangsapparaten of toegangsprogramma's is verboden. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, gaat elke deelnemer ermee akkoord verlotingsentiteiten onschadelijk te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen inzake publiciteitsrechten, laster, inbreuk op de privacy, schending van auteursrechten, inbreuk op handelsmerken of enige andere intellectuele eigendomsgerelateerde oorzaak die op enigerlei wijze betrekking heeft op de deelname.

 5. Alle twijfels en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van de officiële regels van de verlotingen, of de rechten en verplichtingen van de deelnemer en de sponsor die verband houden met verlotingen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met conflicten van wetbeginselen. Alle deelnemers gaan akkoord met het rechtsgebied en de jurisdictie van de federale, staats- en lokale rechtbanken van Nederland.
 6. De sponsor behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken deze verloting te annuleren, aan te passen en/of op te schorten als fraude, technische storingen, zoals een storing van een netwerkserver of hardwaredefect, virussen, bugs, programmeerfouten, of andere fouten of andere oorzaken (zoals gevallen van overmacht) afbreuk doen aan de administratie, veiligheid, integriteit of eerlijkheid van de verloting. In geval van annulering behoudt de sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de winnaars willekeurig te selecteren uit alle in aanmerking komende, niet-verdachte deelnames die tot het tijdstip van een dergelijke annulering zijn ontvangen. In geen geval is de sponsor aansprakelijk voor meer dan het vermelde aantal prijzen in deze officiële regels.
 7. De verlotingsentiteiten garanderen niet dat de toegang tot de verlotingen ononderbroken zal zijn. De verlotingsentiteiten zijn niet verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen. Deze zijn inclusief maar niet beperkt tot: (a) verloren, onderbroken, ontoegankelijke of onbeschikbare netwerken, servers, satellieten, internetproviders, websites of andere problemen met betrekking tot de verbinding, beschikbaarheid of toegankelijkheid die ontstaan in verband met of tijdens de uitvoering van de verlotingen; of (b) mislukte, verwarde, gecodeerde, vertraagde communicatie of verkeerd gerichte computer-, telefoon- of kabeltransmissies of hardware- of softwarestoringen, storingen of moeilijkheden; of (c) uitgevallen personal computers en/of software- en hardwareconfiguraties, technische storingen, storingen of moeilijkheden, drukfouten, administratieve, typografische of andere fouten die verband houden met het beheer van de verlotingen, de verwerking van punten of deelnames, of het aanbod of de aankondiging van een prijs of in een notificatie van een winnaar; of (d) voor alle andere fouten van welke aard dan ook met betrekking tot of in verband met de verlotingen, of deze nu menselijke, mechanische, administratieve, elektronische of fouten van technische aard zijn; of (e) de onjuiste of onnauwkeurige verzameling van gegevens of het niet verzamelen van gegevens die verband houden met de verlotingen; of (f) schade aan het systeem van een gebruiker die is veroorzaakt door deelname aan deze verlotingen of het downloaden van gegevens die nodig zijn om deel te nemen aan deze verlotingen. De verlotingsentiteiten zijn ook niet verantwoordelijk voor verloren, late, vertraagde, beschadigde, gestolen, onvolledige, verkeerd geadresseerde, onleesbare, beschadigde of niet-bezorgde post, e-mail of deelnames. Een verzendingsbewijs (schermafdrukken) vormt geen bewijs van levering.

OPENBAARMAKINGEN:

 1. Elke poging van een deelnemer of ander persoon om opzettelijk een website te beschadigen of de rechtmatige werking van deze verlotingen te ondermijnen, inclusief maar niet beperkt tot frauduleuze vorderingen, kan een overtreding van strafrechtelijke en burgerlijke wetten zijn. Als een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt de sponsor zich het recht voor om rechtsmiddelen en schadevergoedingen (met inbegrip van honoraria van advocaten), voor zover toegestaan door de wet, inclusief strafrechtelijke vervolging, van dergelijke personen te eisen. Deelnemers die betrokken zijn bij een van de voorgaande activiteiten, kunnen worden gediskwalificeerd (en alle bijbehorende inzendingen worden ongeldig verklaard) en verliezen alle gewonnen prijzen. Het nalaten van de sponsor om een voorwaarde van deze officiële regels af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van deze voorwaarde of bepaling.
 2. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze officiële regels, is de aansprakelijkheid van een persoon of entiteit voor overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door zijn nalatigheid op geen enkele manier beperkt, en evenmin wordt zijn vermogen voor fraude of enige andere kwestie waarin aansprakelijkheid niet wettelijk is toegestaan, beperkt of uitgesloten. Wanneer deze officiële regels een discretionaire bevoegdheid bieden die kan worden uitgeoefend door een verlotingsentiteit en anderszins in staat zou kunnen zijn een aanzienlijke onevenwichtigheid te veroorzaken in de rechten van de partijen en de verplichtingen die hieruit voortvloeien die een consument benadelen en in strijd zijn met de vereisten van goede trouw, zullen ze redelijk en te goeder trouw worden uitgeoefend.
 3. In het geval van een conflict met de verlotingsinformatie die in deze officiële regels is opgenomen en de verlotingsinformatie die in de verlotingsmaterialen is opgenomen (inclusief maar niet beperkt tot verkooppunten, televisie en gedrukte advertenties, promotionele verpakkingen en andere promotiemedia), is de verlotingsinformatie die in deze officiële regels wordt vermeld, doorslaggevend.
 4. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling in deze officiële regels heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In het geval een bepaling ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar of onwettig wordt verklaard, blijven deze officiële regels anders van kracht en dienen ze te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun voorwaarden alsof de ongeldige of onwettige bepaling hierin niet was opgenomen. In het bijzonder zijn de werknemers van de sponsor niet bevoegd om op welke manier dan ook afstand te doen van enige bepaling of bepalingen van deze officiële regels.
 5. Deze verlotingen zijn onderworpen aan alle toepasselijke federale, regionale en gemeentelijke wetgevingen.
 6. Deze verlotingen wordt uitsluitend gesponsord door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. (Nederland: Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Nederland) (Microsoft Klantenservice: +31 (0)20-500 1500
 7. De lijst met winnaars van de verlotingen wordt online geplaatst en bijgewerkt nadat de prijzen voor alle maandelijkse verlotingen zijn toegekend.
 8. Verzamelde gegevens van de deelnemer zijn onderworpen aan het privacybeleid van de sponsor. Om het privacybeleid van sponsor te raadplegen, gaat u naar https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 om te zien hoe we persoonsgegevens gebruiken die verband houden met deze verlotingen. De namen van winnaars kunnen worden opgenomen in een voor het publiek beschikbare lijst met winnaars.

NALEVING VAN DE GEDRAGSCODE: Deze verlotingen worden georganiseerd en uitgevoerd door de sponsor in overeenstemming met de gedragscode voor promotionele kansspelen.